نشست پنجم با نمایندگان

Categories :
نشست پنجم با نمایندگان
پنجمین نشست صمیمی بررسی و تحلیل شرایط بازار و راهکارهای فروش با حضور برخی نمایندگان محترم اتوماتیک یاران
با لطف یزدان، این جلسات در آینده نیز ادامه خواهد داشت. بیشتر …
Tags :

your comments

X